NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Eén beeld en duizend woorden

01 sep 2020

De afgelopen drie contractmaanden ( april, juni en augustus ) van de COMEX, de markt waar futures en opties worden verhandeld in onder andere zilver en goud,  heeft meer fysiek goud de kluis van deze COMEX verlaten dan de totale afgelopen drie jaar van 2016 tot 2019. Eenzelfde fenomeen doet zich voor wat betreft zilver, waar in april 5 % van de jaarlijkse zilverproductie is verkocht, in juni 10 % en september op ditzelfde niveau aankoerst. Het belang hiervan is gelegen in het feit dat dit fysiek edelmetaal betreft, en geen papieren belofte. Hiermee neemt de druk op de prijsvorming op grond van de virtuele contracten toe, al lijkt het moment nog niet aangebroken dat het systeem van puur papieren handel ten onder gaat. Interessant is echter wel dat de prijs van zilver is gestegen in de afgelopen maanden waarin geleverd moest worden, om daarna een maand pas op de plaats te maken. Dat belooft dus wat voor de maand september, zeker nu de afgelopen maand $26,50 een steun is gebleken voor zilver.

Het belang van de 1 %

Een steun (voorlopig) voor het laatst getest na een boel gewauwel van de Westerse centrale banken vorige week donderdag, waar echter wel duidelijk werd dat de officiële rem op de inflatie los gelaten wordt. Onmiddellijk na deze uitspraak stegen goud en zilver logischerwijs in prijs, om direct daaropvolgend weer onderdrukt te worden door de FED in de traditie van dalende edelmetaalkoersen als de centrale bank heeft gesproken.

Met de onderdrukking van de goud- en zilverprijs wordt het huidige systeem in stand gehouden, waarin de centrale banken vooral het belang van de 1% dient, in de vorm van de hoogste inkomens en grote multinationals, ten koste van kleinere bedrijven en de 99 % van de bevolking met de midden en lagere inkomens. De bevolking mocht immers eens in de gaten krijgen hoe de economische vlag er werkelijk bij hangt, met bedrijven wiens winsten vanaf de vorige crisisuitbraak in 2009 ( de blauwe lijn in onderstaande grafiek) niet van hun plaats zijn gekomen, maar met schulden ( de rode lijn) die fors zijn gestegen met 4000 miljard ofwel 63 %. Het is door de geldcreatie van de centrale banken en de terugkoopacties van hun eigen aandelen door de grote bedrijven dat hun aandelenkoersen zo  zijn gestegen, maar dus zeker niet op grond van gezonde bedrijfsontwikkeling.

Hoe dan ook, de bevolking mocht eens in de gaten krijgen dat het hele aandelenspel met in haar verlengde het geldsysteem een grote oplichterij is, en men zich massaal afkeert van de ongedekte euro, dollar en yen. Overigens zijn ook de officiële inflatiecijfers veel lager dan die in werkelijkheid zijn, waarmee de bankiers vorige week in feite aangaven dat een hyperinflatie voor de deur staat. Geen wonder ook, nu de duizenden miljarden extra geldcreatie een blijvend fenomeen worden. Alle reden dus om de edelmetalen zo veel en zo lang mogelijk te blijven onderdrukken. Logisch, want het voortbestaan van het geldsysteem hangt volledig af van het illusionaire spel van de centrale bankiers.

 Iets klopt er niet

Ondanks dat de afgelopen twee weken ruim 14 miljard dollar aan de S&P500 is onttrokken, blijven de aandelenbeurzen maar records vestigen. Dit fenomeen komt op het conto van aandelen als Tesla en Apple, welke na de aandelensplitsing afgelopen maandag vrolijk doorgingen met stijgen. Winnaar maandag was Tesla, wat 12,6 % steeg, op dinsdag gevolgd door Apple die meer waard werd dan de gehele Russel2000, een index van 2000 wat kleinere bedrijven. Hoe bizar dit is blijkt als de koersontwikkeling van Tesla wordt vergeleken met die van de beurs in Venezuela, in dit door hyperinflatie getroffen land.

Waarmee ook aangegeven wordt hoe het met de bestendigheid en kwaliteit van de alsmaar doorstijgende beurzen is gesteld, aangezien dit soort bedrijven de boventoon voeren.

Drie losse eindjes

Nadat vorige week bleek dat Warren Buffet  goud heeft aangekocht, was  het nu de beurt aan een Amerikaans pensioenfonds wat ter risicospreiding voor 5 % goud gaat aankopen. Een verstandig initiatief, mits men het in fysiek goud omzet, en niet in het GLD fonds waarmee het beoogde doel van risicospreiding bepaald niet wordt behaald.

En ondertussen blijven de Westerse overheden maar doorgaan met hun Coronabeleid, wat het midden en kleinbedrijf ten gronde richt en de vrijheid van haar burgers beperkt. Het blijft ongelofelijk dat op Zweden na iedereen zo goed luistert naar de onheilsboodschap van  Bill Gates, terwijl de werkelijkheid aangeeft dat de infectiesoep lang niet zo heet gegeten wordt dan aangediend.

Mocht u echter toch nog uw twijfels hebben hoe het werkelijk zit met de stand van zaken rondom Corona, luister dan naar de misschien wel toekomstige leider van de vrije Westerse wereld. Hoewel een beeld meer zegt dan duizend woorden, zijn het juist deze woorden die het vertrouwen geven dat alles toch nog op z’n pootjes terecht komt.