NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Echt en fake nieuws

22 mei 2018

 

De Amerikaanse 10-jaars rente heeft er niet lang over gedaan om de 3 % grens te beslechten. Afgelopen vrijdag eindigde deze op 3,06 %, op weg naar hogere sferen:

Een van de gevolgen van de stijgende rente is dat de Amerikaanse banken afgelopen maand 10 % minder aan consumentenleningen op de markt brachten, op grond van een dalende vraag. Geen wonder, aangezien een aanzienlijk deel van de Amerikaanse huishoudens van loonzakje naar loonzakje de maanden doorkomen, met geen of zeer weinig aan financiële reserve.

 

Een stijgende rente, bij een beurs die op lange termijn nog steeds zwaar overgekocht is, in een investeringsklimaat wat goed gekenmerkt wordt in onderstaande grafiek. Hierin ziet u het percentage van beursintroducties van techbedrijven met een negatieve winst per aandeel. Dat dit percentage nu even hoog is als tijdens de eeuwisseling is veelzeggend, maar wellicht sprekender voor het huidige opgeblazen beursklimaat is de vergelijking met de periode van 1980 tot pakweg 1995.

 

 

Politiek Italië

En wat te denken van Italië, het land met de grootste Europese schuldpositie en een fiere tweede plek bezittend na Griekenland wat betreft de grootte van de schuld ten opzichte van het BNP?  De nieuwe regering gevormd  door de eurosceptische partijen Lega en de Vijfsterren beweging heeft aangegeven dat het naast de euro een parallel geldsysteem wil invoeren, nl de zgn. mini BOT’s. Zo een mini-BOT is een certificaat uitgegeven door de Italiaanse overheid waarop vermeld staat dat de houder op grond van nog te innen belastingsinkomsten in de toekomst recht heeft op een bepaald bedrag. Zou de bezitter echter al eerder het certificaat willen inwisselen tegen euro’s zal dit gepaard gaan met een zekere korting, en daar zit hem nou net de kneep. Hiermee wordt in feite naast de euro een tweede geldsoort geïntroduceerd, welke met een zekere korting ten opzichte van de euro verhandeld zal worden.

Met als gevolg een omhoog schietende 2 en 10 jaars rente in Italië, vergezeld door een in slechts tien dagen ontstane verdrievoudiging van de spread tussen de Italiaanse en Duitse 2- jaars rente:

 

 

Een schuldoverladen financieel systeem, stijgende rentes, onrust in euroland en risicovol gedrag zoals zichtbaar bij investeringen in verlieslatende techondernemingen. Als u wilt weten hoe dat afloopt, bedenk dan wat overblijft van een te hard opgeblazen ballon. De resterende vraag is wanneer dat plaats zal vinden.

 

Fake nieuws?

Ondertussen wordt de bevolking op het verkeerde been gezet door overheden en media die zich bezig houden met de strijd tegen fake nieuws, uiteraard om u als burger zogenaamd te beschermen tegen al het kwaad in de wereld. Hoewel Fake news en hate facts nu veel gebruikte begrippen zijn, bestaat dit fenomeen natuurlijk al sinds het begin van de menselijke communicatie. Dat deze sinds de Amerikaanse verkiezingsstrijd veelvuldig in het nieuws komen zegt meer over hoe de zittende macht haar verlies hoopt om te keren, dan wat in werkelijkheid gaande is. Met behulp van de officiele persagentschappen, grotendeels in handen van en van nieuws voorziend door enkele grote mediabedrijven, wordt de Westerse burger om de tuin geleid. De boekverbranding in Nazi Duitsland is in wezen weinig anders dan wat Twitter doet met haar verbanning van zogenaamde hate facts, en Facebook’s beleid omtrent hate speech. Ook Google blaast haar partijtje mee, door websites welke alternatief nieuws brengen minder of niet prominent in beeld te brengen. Hetzelfde Facebook overigens dat zogenaamd om haar gebruikers te beschermen alle advertenties over bitcoin’s verbood om nu zelf vergevorderde plannen te hebben om dit virtuele systeem in te gaan zetten.

En om bij Facebook te blijven; wat dacht u van de deelname van dit bedrijf aan een denktank om het democratisch proces te versterken? Goed initiatief wellicht, tot bekend is wie haar deelnemers zijn: wapenfabrikanten, onderdelen van het Amerikaanse leger en monarchieën uit het Midden Oosten. Allen partijen die belang hebben bij een oplopende spanning met China en Rusland.

En wat te denken van Equador, wat door de VS en Engeland onder druk is gezet en nu Julian Assange in haar Londense ambassade niet alleen verstoken heeft van internet, maar nu ook van bezoek en telefonie. Wat is overgebleven van het zogenaamde vrije Westen, waar geluiden welke ingaan tegen het officiële  beleid zo worden verstomd?

Hoe Russia Today, een site met nieuws vanuit Russische optiek, de mond gaat worden  gesnoerd volgens een artikel in de Engelse Guardian, omdat deze site Russische desinformatie zou brengen. Klaarblijkelijk is men de inval in Irak vergeten vanwege de weapons of mass destruction, welke naar later bleek helemaal niet aanwezig waren in het land. Kortom, het is niet dat nieuws vanuit niet-Westerse optiek heilig is, maar de nieuwsvoorziening vanuit het Westen en haar leiding is minstens zo gekleurd en (on)betrouwbaar.

Dat bovenstaande maatregelen plaats vinden onder de vlag van beleid tegen kinderporno en misleiding is des te wranger, als juist op deze gebieden met grote regelmaat berichten naar buiten komen dat het ook de autoriteiten zijn die zich met deze verwerpelijke praktijken bezig houden.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud