NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Dreiging en Rust

19 jun 2019

Zoals bekend raakten  medio vorige week twee tankers in de Golf van Oman in brand na explosies, waarna de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Pompeo al direct kon melden dat dit veroorzaakt werd door Iraanse mijnen welke aan de buitenkant van de schepen bevestigd zouden zijn.

Een statement die vrijdag herhaald werd door Trump die Iran een ‘state of terror’ noemde. Een door de VS geleverd wazig filmpje zou hiervan het overtuigend bewijs zijn. Helemaal een verrassing is dit overigens niet, aangezien al in 2007 de toenmalige commandant van de NATO Wesley Clarke een document onder ogen kreeg dat de VS zeven landen zou gaan aanvallen in vijf jaar tijd, waarin Iran als laatste genoemd werd. De tijdslijn is wat opgeschoven, maar verder is alles verlopen zoals de oud-generaal in deze opname verklaart. Wat ook de Amerikaanse geloofwaardigheid geen goed doet is de verklaring van de Japanse eigenaar van een van de tankers die ontkent dat de schepen zijn geraakt door mijnen maar het vermoeden uit dat laag vliegende objecten zijn schip zou hebben geraakt.  En geheel toevalligerwijs vond enkele uren na de aanvallen een stemming plaats over Amerikaanse wapenleveranties aan Saoedie Arabie, Bahrein en Qatar, waar de aanvankelijke tegenstand terstond omsloeg in het goedkeuren van deze wapenverkopen. Wat een toeval!

Dreiging

Misschien dat met de aanslagen het korte termijn doel ( = wapenleveranties) al behaald is, blijft de vraag of Iran zelf daadwerkelijk het einddoel is. Het lijkt er wel op, getuige dit artikel uit de Jeruzalem Post van afgelopen maandag. Mocht dit inderdaad zo uitpakken, zal de oliedoorvoer door de Perzische Golf waarschijnlijk stil vallen ( = 30 % van de totale wereldproductie van olie), de olieprijs exploderen en de toch al fragiele wereldeconomie een flinke klap te verduren krijgen. Hoe cynisch het ook klinkt, een oorlog zou prima afleiden van de steeds verder afglijdende economie.

Rust

Hoe dan ook, de oplopende spanningen hebben ook afgelopen dagen de goud- en zilverprijs niet door de 1350 en 15 dollar grens heen geholpen, aangezien ook nu weer blijkt dat wanneer deze weerstanden worden gebroken dit gevolgd wordt door enorme verkooporders uit de papieren markt. Vooralsnog is het dan ook geen externe factor die de edelmetalen in prijs zullen doet stijgen, maar uiteindelijk een koper van een goudcontract die fysieke levering eist waaraan niet kan worden voldaan.

Hoe lang dit op zich laat wachten is hierbij de hamvraag, maar dàt het gaat plaats vinden lijkt onvermijdelijk met enerzijds de aanhoudende vraag naar goud gecombineerd met een dalende productie, anderzijds de mogelijkheid van een full out oorlog welke de olie- en goudprijs zal doen laten vliegen en ten slotte een wereldwijde devaluatieronde van haar ongedekte munten.

Rentewapen

Een voorzet van dit laatste heeft Draghi  afgelopen dinsdag gegeven toen hij verklaarde dat de geldkraan weer open gedraaid kan worden als de inflatie verder blijft dalen, waarmee hij feitelijk bedoelt dat dit zeker gaat plaats vinden. Geen wonder ook in economisch La-la land, waar de Duitse staatsleningen een record bereikten door pas vanaf een looptijd van 17 jaar een positief rendement  te gaan leveren.

Dat de koers van de euro op Draghi’s aankondiging scherp daalde is een logisch gevolg, maar wanneer de Europese geldkraan inderdaad open gaat zal dit ook gevolgd moeten worden vanuit Amerikaanse en Chinese zijde, wil men daar niet te veel last gaan krijgen van te hoge prijzen voor hun exportproducten. En daarmee enorme ondersteuning gevend aan het belang van goud- en zilverbezit, omdat deze producten in waarde zullen toenemen bij een inzakkend ongedekt geldsysteem.

Tegelijkertijd zal de FED gedwongen worden haar rente weer te gaan verlagen, na de kortste en geringste periode in haar geschiedenis  van renteverhoging. De laatste twee keer dat Amerikaanse renetverlagingen plaats vonden waren in 2000 en 2007, beide keren gevolgd door het inzakken van de beurskoersen. En dit alles na een periode van tien jaar waarin enorme geldbedragen in het systeem zijn gepompt, en het risico op crashes navenant is toegenomen.

Tegelijkertijd met deze vrijwel zekere ontwikkelingen blijft het onvoorspelbaar wanneer en op welke wijze dit zijn weerslag gaat vinden in de prijzen van edelmetaal. Centrale banken en overheden hebben er immers alles aan gedaan om de goud- en zilverprijs te onderdrukken, hier mee de mythe van vrije markten in stand houdend en haar bewoners te laten investeren in de opgepompte markten onder leiding van de huidige machthebbers.

 

Duitse humor

En als laatste nieuws het bericht uit de Financial Times dat Deutsche Bank naar verwachting € 50 miljard aan langlopende derivaten gaat onder brengen in een zogenaamde Bad Bank. Afgaande op de afgelopen jaren zal naar verwachting deze portefeuille elk jaar €500 miljoen minder waard worden, een bad bank waardig. Of Deutsche het hiermee redt is overigens zeer de vraag; volgens JPMorgan verliest de bank 25 cent op elke dollar die men in de VS verhandelt en verliest de bank in haar wereldwijde handel in aandelen alleen al jaarlijks €600 miljoen.

Als we daarbij in aanmerking nemen dat Deutsche een systeembank is ( zie boven) en dat de aangekondigde renteverlaging van Draghi het bedrijf bepaald geen goed zal doen, is een nationalisatie van de bank weer een stap dichterbij  gekomen.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud