NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De virale kapstok

17 jun 2020

Hoe kwetsbaar de beurzen wel  niet zijn, en hoe afhankelijk van een constante stroom van gratis bijgedrukt geld bleek wel vorige week donderdag toen de Westerse beurzen een forse val meemaakten. In de voorafgaande week bleek de Amerikaanse centrale bank namelijk ‘slechts’ 3,7 miljard dollar te hebben bijgedrukt, een minimaal bedrag in vergelijking met de enorme hoeveelheden die in de voorbije maanden het luchtruim kozen.

Een daling tussen de 4,5 % ( Nasdaq) en 6,75 % ( Dow Jones) was dan ook het gevolg, wat duidelijk liet zien dat het kaartenhuis gefundeerd is op een constante stroom gratis, maar vooral veel gratis geld. Reden dan ook voor de centrale bank om direct over te gaan tot uitspraken dat de rente nog twee jaar op nul procent zou blijven staan, dat het door zou gaan met het bij-printen van grote hoeveelheden geld maar bovenal dat banken geen reservekapitaal meer hoeven aan te houden. Hiermee aangevend dat de creatie van steeds meer geld ongehinderd door kan gaan en de rol van de FED in de geldpolitiek definitief is uitgespeeld. Met deze capitulatie aan het steeds meer geld benodigde schuldsysteem rest de centrale bank niets anders dan met behulp van de media de bevolking voor te liegen en van haar koopkracht te ontdoen, ondertussen haar eigen eigenaren ( private banken) zo lang mogelijk in het zadel te houden. Een beursdaling welke zich afgelopen maandag leek te herhalen, tot de FED aankondigde dat het de al drie maanden geleden aangekondigde aankoop van bedrijfsleningen nu daadwerkelijk zou gaan opstarten. Verder voor de zekerheid gevolgd door Trump welke 1000 miljard dollar wil gaan uitgeven voor een grootscheeps infrastructuur project om het Amerikaans wegennet weer op te kalefateren, een moderne kopie van wat  tijdens de jaren dertig heeft plaats gevonden.

 

En als toetje een positieve berichtgeving op Coronagebied, en de 15 % daling in de kleinere aandelen van de voorbije vier dagen in de VS was binnen 1 dag weer  grotendeels ingelopen. Overigens zijn dit soort forse beursbewegingen op een handelsdag  een typische voorloper van een beurscrash, al blijft de vraag wat nu het eerst komt: de beurscrash of een verder stijgende beurs op grond van hyperinflatie.

De kapstok

Een inzicht gevend beeld wat betreft de stand der zaken in de wereldeconomie kwam van de Wereldbank, welke in een rapport spreekt van de grootste  wereldwijde klap voor de economie sinds 1870. Maar wellicht meer inzicht geeft haar melding dat een tweede golf in de Corona uitbraak ‘zou kunnen leiden tot een omslag van de economische crisis in een financiële crisis, welke tot een golf van faillissementen zou gaan leiden’. Hierbij naadloos aansluitend bij de autoriteiten, welke waarschuwen voor een volgende stijging van Coronagevallen en daarmee voldoende alibi gevend aan een in elkaar stortend schuldoverladen systeem, waarbij uiteraard de onderliggende redenen onbesproken kunnen blijven.

Hierbij naadloos aansluitend komt de ECB, bij monde van Andrea Enria, hoofd supervisie banken, met een plan hoe de Europese banken te redden mocht inderdaad een tweede Coronagolf uitbreken. Een voorstel wat het instellen van een zogenaamde Bad Banks behelst, ofwel het apart zetten van failliete bank(onderdelen) om de rest overeind te houden. Eerste gegadigden hierbij zijn Deutsche Bank, Credit Agricole en enkele Spaans/Italiaanse banken. Dat men hier al druk mee bezig is terwijl het eerdere steunplan van €750 miljard nog volop ter discussie staat geeft al duidelijk aan welke kant het uit gaat met Europa’s economie, maar ook wat men daar de schuld van gaat geven. Een tweede coronagolf, al was het maar virtueel, lijkt dan ook onvermijdelijk.

Mazzel op niveau

Weet u nog, enige tijd terug, toen in de termijnhandel de olieprijs opeens inzakte naar minus 40 dollar per vat? Naar nu blijkt was er een financiële partij welke toen net een shortpositie had ingenomen op de prijs van olie, en naar nu blijkt hierop 1 miljard dollar heeft verdiend. Het hoeft geen verbazing te wekken dat dit zakenbank Goldman Sachs betrof, waarmee u ook de garantie heeft dat dit alles netjes is verlopen.

Een onrustige nacht

Een onrustige nacht voor eigenaren van zilver geeft de gedachte dat dit edelmetaal weer een rol gaat spelen voor centrale banken die op zoek gaan naar waardevaste producten in een tijd waarin valuta, rentedragende producten en aandelen uiterst kwetsbaar zijn. Met het loslaten van de goudstandaard in 1970 is namelijk naast goud ook de hoeveelheid zilver in bezit van centrale banken gedaald, van 350 naar 50 miljoen ounce, een beweging die net zo makkelijk weer zou kunnen worden omgekeerd. Daarbij bedenkend dat de jaarlijkse productie van zilver wat vrijkomt voor investeringen slechts beperkt is een forse opwaartse druk zou gaan betekenen voor de prijs van het edelmetaal. Een interessant gegeven, verwoord in het In Gold we Trust rapport.