NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De vierde ronde

20 feb 2019

Uitgerekend een centrale bank, de Duitse Bundesbank, heeft een rapport uitgebracht over de kosten en het gebruik van cash geld in verhouding tot elektronische betalingen. En wat bleek? Cash betalingen tot €100 duren gemiddeld 22 seconden, in tegenstelling tot betalingen per pas welke gemiddeld 29 seconden in beslag nemen.

Bij bedragen boven de €100 grens zijn de PIN betalingen sneller. Maar ook de totale kosten per betaling bleken bij cash gebruik het laagst, namelijk 24 cent per keer, oplopend tot €1,04 bij betalingen per creditcard en een handtekening. Blijft zodoende nog maar één argument over waarom u cashloos zou gaan betalen, namelijk de diefstal van uw geld. Maar waar zou u banger voor moeten zijn; de dief die uw portemonnee steelt of het banksysteem dat al uw geld waardeloos maakt door het elektronisch bijdrukken van geld? Nu gaat de laatste vergelijking natuurlijk niet helemaal op, omdat ook bij het contact houden en betalen uw geld steeds minder waard wordt. Maar daarvoor kunt u edelmetalen bezitten, welke immers altijd hun koopkracht behouden.

QE 4
Dit laatste argument wordt onderstreept door onderstaande ontwikkeling. Heette het vorige artikel ‘Op weg naar Weimar’, blijkt deze week deze titel een grote voorspellende waarde te hebben gehad. Want terwijl de FED deze weken haar balans nog met ongeveer 43,5 miljard dollar laat krimpen, is het de Chinese centrale bank die als eerste de geldkraan weer volop opendraait. Zo blijkt in januari voor omgerekend 685 miljard dollar aan krediet te zijn verstrekt, om zo haar inzakkende economie een boost te geven. Een recordhoeveelheid aan geld, wat maar aangeeft hoe de zaken er in werkelijkheid voorstaan.

Het Chinese kredietsysteem stond blijkbaar op springen, en had een enorme hoeveelheid geld nodig om te overleven. Met de 5 % van China’s Bruto Nationaal Product welke hiermee in één maand is bijgedrukt is hiermee QE 4 officieel van start gegaan, en zal het begin inluiden van een periode van hyperinflatie. De Chinese munt zal op grond van deze ronde van geld bijdrukken in waarde gaan zakken, wat de goudprijs in yuan zal doen stijgen. Tegelijkertijd zal ook de goudprijs in euro’s en dollars hiermee gaan oplopen, omdat een sterke euro en dollar de concurrentiepositie van beide economieën zal doen verzwakken waarop beide munten niets anders kunnen dan de weg zuidwaarts gezamenlijk op te gaan zoeken.

China vs het Westen
Hetzelfde China overigens is de afgelopen tien jaar verantwoordelijk geweest voor meer dan 60 % van al het nieuw gecreëerde geld op deze planeet. Enerzijds is dit wellicht te betitelen als een teken van zwakte, maar met dien verstande dat China dit geld heeft gebruikt om haar economie te ontwikkelen en wereldwijd zaken als land, havens en goud op te kopen, terwijl het Westen het bijgedrukte geld vooral heeft gebruikt ten faveure van het eigen bankwezen. Dat nu juist China met deze enorme kredietverruiming op de proppen komt is overigens geen wonder gezien de vele negatieve geluiden welke uit haar economie komen. Als voorbeeld geldt de autoverkopen, die al vanaf medio 2018 in een neerwaartse beweging terecht zijn gekomen:

Hetzelfde geldt overigens ook voor de Amerikaanse en Europese autoverkopen, welke ook al maanden aan het dalen zijn. Om maar aan te geven dat wereldwijd het schuldsysteem waarop het geld gebaseerd is haar levenseinde nadert, omdat het voortbestaat bij de gratie van een steeds groeiende geldhoeveelheid om de rente op de schulden te kunnen blijven voldoen. Een taak, wat bij een inzakkende economie een exponentiele groei van de geldhoeveelheid nodig heeft.

En terwijl het systeem van centrale banken door voornoemde economische ontwikkelingen steeds meer onder druk komt te staan, wordt deze tegelijkertijd in de kern aangevallen door Italië’s Matteo Salvini, die pleitte voor het opheffen van de centrale bank en het verplaatsen van Italië’s goudreserves van de centrale bank naar de overheid. Geen klein bier, aangezien Italië volgens de World Gold Council na de VS en Duitsland de grootste goudreserve heeft. Een levensgevaarlijk voorstel, omdat dan ook duidelijk wordt hoeveel goud de centrale bank werkelijk in haar kluizen heeft.

Beurzen doof en blind
Dit alles vindt plaats terwijl de Westerse aandelenbeurzen onder leiding van de VS nog steeds omhoog bewegen, zichtbaar in de groene lijn in onderstaande grafiek. In de daarboven geprojecteerde terugkoopacties van de bedrijven ( de rode lijn) wordt echter precies duidelijk dat de stijgingen in de S&P 500 hiermee precies samenvallen.

Uit andere indicatoren blijkt ook dat deze stijging van de aandelen niet gedragen werd door professionele partijen, welke afgelopen periode juist hun heil zochten in staatsleningen en opkomende markten. Een eenzijdig gedragen rally dus, kwetsbaar voor het verminderen van de terugkoopacties van de bedrijven. Dat de al twee maanden durende rally van de aandelenbeurzen door de pers herhaaldelijk gelinkt wordt aan de handelsoverleg tussen China en de VS zegt alles over de deskundigheid van deze zogenaamde onafhankelijke nieuwsvoorziening.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud