NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De omslag

15 sep 2017

 

Zoals elk leven kent ook een economie zijn periode van bloei en teloorgang. Zo kende Hollland zijn Gouden eeuw, nog onder andere zichtbaar aan de fraaie panden in de binnensteden van Brugge en Amsterdam.  Maar zoals Holland de opvolger was van Italie, werd het land zelf ook weer verstoten van zijn troon vergezeld door oorlog en economische teruggang.

Nu is de VS de leidende macht, wiens directe invloedsfeer zich uitstrekt tot Europa en Japan. Een invloed op wereldschaal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Holland in vroegere tijden. Maar ook de VS lijkt door de kosten van zijn uitgebreide militaire aanwezigheid en haperende economische groei de leidende positie kwijt te raken, ten faveure van landen in het Oosten als China en Rusland.

Deze processen zijn goed zichtbaar in de munt welke wordt gebruikt door de leidende macht. In het begin is deze munt nog goudgedekt, wat de gebruiker het noodzakelijke vertrouwen geeft. Dit gaat goed tot gaandeweg het goudgehalte verdwijnt en alleen de blauwe ogen van de uitgevende bankier de dekking vormen van de munt. Nadat president Nixon in 1971 de Amerikaanse munt ‘verloste’ van zijn gouddekking is de goudprijs gestegen van $ 35 tot $ 1300, ofwel is de dollar als wereldmunt 97 % van zijn waarde verloren ten opzichte van goud. Een verschijnsel wat ook zichtbaar is in de euro, yen en het Engelse pond.

Wij bevinden ons nu in de periode dat de dollar, met in zijn kielzog de eveneens ongedekte euro, pond en yen , uiteindelijk de laatste 3 % zullen inleveren, ofwel waardeloos zullen worden. Dit proces van vrijwel ongelimiteerd bijdrukken van ongedekte valuta door de Westerse centrale banken gaat overigens gepaard met het opkopen van grote hoeveelheden goud door de opkomende machten.

Maar niet alleen door het bijdrukken van geld hoopt men de huidige status quo te handhaven; ook door allerlei opkoopregelingen proberen de centrale banken het zinkende schip nog even drijvende te houden.

Dit is onder andere zichtbaar op de site van de ECB, de Europese Centrale Bank. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende programma’s welke de ECB inzet om het schip drijvende te houden.

Het totale opkoopbedrag ( APP) bestond eind augustus uit 2063 miljard euro’s, 50 miljard meer dan de maand hiervoor.  Het is onderverdeeld in opkoopprogramma’s voor:

  • staatsleningen met een bepaalde zekerheid( CBPP3)
  • leningen gedekt door aandelen ( ABSPP)
  • staatsleningen ( PSPP)
  • leningen uitgegeven door het bedrijfsleven ( CSPP)

Het PSPP, met 1704 miljard de grootste pot,  bestaat uit obligaties van zowel centrale als regionale overheden. Bij de start begin maart 2015 werd afgesproken dat niet meer dan 25 % van deze waardepapieren van een bepaald land mocht worden ingekocht, maar al zes maanden later werd deze limiet verhoogd naar 33 %!

Geen teken van een gezonde markt, als de centrale banken deze aankopen doen welke normaliter door de markt gedaan worden. Bovendien betreft deze steun niet alleen de arme landen, maar is Europa-breed. Opmerkelijk is overigens dat Griekenland uit onderstaand overzicht van de ECB is gehouden, waarschijnlijk omdat veel en veel meer dan die 35 % van de Griekse staatsleningen in handen is van de ECB.

 

Breakdown of debt securities under the PSPP
as at
31 August 2017
Monthly net purchases* Cumulative monthly net purchases* Remaining Weighted Average Maturity (WAM) in years
Austria 1,223 46,310 9.15
Belgium 1,544 58,299 10.22
Cyprus 0 215 4.52
Germany 9,803 413,868 6.89
Estonia 0 65 0.86
Spain 5,086 206,189 8.46
Finland 528 26,661 7.22
France 9,270 334,568 7.73
Ireland 488 22,873 8.67
Italy 7,657 291,366 8.47
Lithuania 4 2,683 6.89
Luxembourg 47 2,188 5.70
Latvia 25 1,633 7.82
Malta 27 994 10.94
The Netherlands 2,174 92,680 7.63
Portugal 414 29,076 8.64
Slovenia 141 6,094 9.59
Slovakia 60 10,045 8.20
Supranationals 4,347 187,531 7.46
Total 42,839 1,733,338 7.85
* Book value in euro million.

 

Het is goed om u hierbij te bedenken, dat zonder dit opkoopprogramma de rente aanzienlijk zou zijn gestegen en de markt voor staatsleningen door het putje zou zijn gegaan.  Een vanuit de centrale banken gezien zeer ongewenste situatie, omdat vanwege onder andere de torenhoge schulden op staats en particulier niveau dit het einde zou betekenen van het huidige geldsysteem, en daarmee de macht van de centrale bankiers. Centrale banken overigens, welke in tegenstelling tot wat veel mensen denken, particuliere instituten zijn.

Door het opkoopprogramma wordt de euro kunstmatig ondersteund. Toch is het onontkoombaar dat de val van de dollar, euro en yen zich zal ontvouwen, aangezien met deze munten goederen worden gekocht uit de hele wereld. Met andere woorden, het Westen is afhankelijk van het Oosten of deze de Westerse ongedekte munten nog langer wil accepteren. Deze vraag zal negatief beantwoord worden op het moment dat het Oosten vindt dat men voldoende goud heeft verzameld om een eigen goudgedekte wereldmunt in te stellen, daarmee een einde makend aan de Amerikaanse wereldmacht.

Wanneer deze omslag zich zal voltrekken is overigens moeilijk te voorspellen. Enerzijds doen de Westerse bankiers er alles aan om de huidige status quo te handhaven, anderzijds biedt elk uitstel het Oosten de mogelijkheid om meer goud in te slaan, het eigen economische bloc te versterken met het oog op de toekomst en strategische aankopen te doen welke in de toekomst goed van pas zullen komen, zoals bijvoorbeeld de haven van Pireus in Griekenland. Dit past overigens naadloos in de Oosterse filosofie dat men de vijand zichzelf moet laten verslaan, wat in het Westen plaats vindt door de massale geldcreatie en de op den duur onhoudbare manipulatie van onder andere de markt voor staatsleningen .

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.