NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De omina

13 mrt 2018

 

Het blijft onrustig op de reguliere beurzen; na vele maanden van onafgebroken stijgingen lijkt een breekpunt nabij. Met name de opwaartse versnelling in de grafiek van eind 2017/begin dit jaar is een klassiek teken van een naderende omslag in een trend, maar ook de daaropvolgende daling gevolgd door een beperkt herstel wijzen op naderend onheil.

 

Eenzelfde beweging was zichtbaar vlak voor de grote crash van 1929, welke het begin inluidde van de Grote Depressie en waar het vervolgens nog zo’n dertig jaar zou duren eer de Dow Jones weer de stand van 380 zou bereiken.

 

Mogelijk dat deze potentiële duikeling nog wordt uitgesteld door een nieuwe ronde van geld bijdrukken, maar gezien de huidige bewegingen vanuit de centrale banken om de monetaire expansie wat te beperken lijkt dit niet zo voor de hand liggend.  Tegelijkertijd kan de huidige Ponzi fraude ( = de financiële markten ) niet zonder een steeds toenemende schuldopbouw omdat anders het hele systeem uit elkaar gaat klappen. Maar wellicht komt een beurscrash de gevestigde machten goed van pas, om zo Trump de schuld te kunnen geven en gelegitimeerd te zijn om daarna wederom een forse geldinjectie in het banksysteem de economie te steken.

 

Italeave

Afgelopen week is maar weinig nieuws verschenen over de uitslag van de Italiaanse verkiezingen, wat gezien de pro-Europa houding van het vaderlandse perscanaille maar weinig verbazing hoeft te wekken. De uitslag is immers een forse bedreiging voor de gevestigde belangen van de EU en het mondiale bankkartel, wier belangen dagelijks worden uitgedragen door de schrijvende en visuele pers.

Zo hebben 65 % van de jongeren tot 25 jaar in Italië op de euro-sceptische partijen gestemd, geen wonder ook met een jeugdwerkeloosheid van boven de 30 procent. De vijf-sterren beweging van Di Maio en De Lega partij van Matteo Salvini hebben  meer dan 50 % van de stemmen binnengehaald, daarmee de weg vrijmakend om een anti-euro regering te vormen. Daar komt bij dat Berlusconi ook al heeft aangegeven zich bij dit blok te willen aansluiten. De jeugdwerkeloosheid tesamen met de Italiaanse schuldpositie en het Europese immigratiebeleid zullen hete hangijzers worden in gesprek met Brussel en het IMF, en een vertrek van Italië uit het Europese dwangvest lijkt dan ook een reële optie.

 

Dat de gevestigde belangen niets leren van deze stembusuitslag blijkt wel uit de uitlatingen van Samantha Power, topdiplomate uit het Obama tijdperk. Deze dame verklaarde immers in een vraaggesprek in het Spaanse nieuwsblad El Pais dat deze uitslag veroorzaakt werd door inmenging van Rusland. Dat Italië een jeugdwerkeloosheid heeft van 38 %, een stagnerende economie, een record schuldpositie, een record aantal jongeren die noodgedwongen nog bij hun ouders wonen, de magere vooruitzichten om carrière te maken en het gevoel dat alles is gemanipuleerd; dit alles komt door Putin!

De Italiaanse misère heeft echter alles te maken met het functioneren van de Italiaanse banken en de effecten die dit heeft op het leven van de gemiddelde Italiaan. Zo zijn de Italiaanse banken trotse eigenaars van €224 miljard aan niet-functionerende leningen, dat wil zeggen leningen met een zeer dubieuze kans dat ze ooit terugbetaald worden ( nog los van de rente die niet wordt betaald)

De implicaties mocht Italië zijn eigen monetaire weg gaan kiezen zullen enorm zijn, voor Italië zelf, maar ook voor Europa en uiteindelijk het hele Westerse banksysteem. Italië kent immers, in tegenstelling tot de eerdere loskoppeling van Engeland, geen eigen munt meer wat vergaande implicaties zal hebben voor alle betrokkenen. Voor meer info over de drie na grootste Europese economie; klik hier en hier.

Yuan-goud-olie

Nog een kleine twee weken, dan is het 26 maart. Op deze dag zal de Chinese munt haar koppeling met zowel olie als goud formaliseren. Een uitermate belangrijk gegeven, omdat hiermee China als monetaire macht en Rusland als militaire macht volop in de aanval gaan tegen de dollar en de Amerikaanse militaire macht welke in het verleden landen die onder deze koppeling van olie en dollars uit probeerden te komen ( Irak, Libië) een kopje kleiner maakten. Volgens Jim Sinclair zal het grote geld de betekenis van deze stap wel degelijk herkennen en zal een relatief kleine verschuiving van zo’n 5 % van petrodollars naar petro-yuan’s al voldoende zijn om de positie van de VS en haar munt fundamenteel aan te tasten. Als gevolg hiervan zal volgens hem de beschikbaarheid van fysiek goud sterk onder druk komen te staan, de goudmijnbedrijven in hun aard veranderen naar financiële instituten en de productie van goud, welke nu al onder druk staat door jarenlange aantasting van de exploratie, in snel tempo verder weg zakken.

De toekomst zal leren wat het werkelijke tempo zal zijn waarin een en ander zich zal voltrekken. Maar één ding is zeker; de druk op het systeem wordt met de dag groter; de omina zichtbaar voor diegenen die willen zien.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.