NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De les van de Romeinen

16 sep 2020

Al vele malen in de wereldgeschiedenis zijn economieën ten onder gegaan aan onhoudbare schulden, waarbij na het klappen van de zeepbel iedereen weer vanaf het nulpunt kon beginnen met opbouwen. Wanneer dit op lokaal niveau plaats vindt zoals dit regelmatig gebeurt in Argentinië is het effect vooral in het land zelf, maar des te groter de reikwijdte van de muntsoort die ten onder gaat des te groter de gevolgen. Dat dit verschijnsel van alle tijden is laat het Romeinse Rijk zien, waar rond de jaartelling de gouden aureus van 8 gram goud gelijk stond met 25 zilveren denarii van 4 gram, maar waar na vele jaren van steeds toenemende overheidsuitgaven in 337 voor dezelfde aureus 0,5 miljoen denarii neergeteld moesten worden. Ofwel, de denarius was praktisch zonder waarde geworden, geheel te wijten aan het zilvergehalte van de munt wat het in de loop der tijd volkomen verloor. Het is dan ook geen wonder dat het Romeinse rijk ten onder is gegaan, want geen leger blijft vechten voor geld wat niets meer waard is, en geen maatschappij blijft drijven op beloften van zijn leiders.

 


Zilveren denarius

Het belang van een goudgedekte munt ( de goudstandaard) laat ook voormalig wereldmacht Groot Brittannië zien, waar in 1257 een ounce goud 0,89 pond kostte, en in 1717 uitkwam op 4,25 pond. Daarmee voor een stabiele gouddekking zorgend, waarbij een gemiddelde jaarlijkse economische groei van 1 % zorgde voor de prijsstijging. En hetzelfde later in de tijd in de VS, waar in 1791 1 ounce goud $19,49 kostte, en in 1934 op $20,46 uitkwam.

Dan over naar 1971, waar Nixon de wereldmunt van zijn gouddekking ontdaan heeft, en ook hier de dollar zijn koopkracht aan het kwijt raken is. Ofwel, kostte 1 ounce goud voorheen ongeveer 20 dollar, staat nu de goudprijs boven de $1900. Vandaar dan ook dat de hedendaagse machten ( banken, overheden) er alles aan doen om de goudprijs te onderdrukken, aangezien de bevolking niet mag weten dat het rijk ten onder gaat en daarmee ook het welvaren van haar bevolking. Een wetenschap die tot opstanden en revolutie kan leiden. Men moest immers doorkrijgen dat het papieren geld vanaf 1971 al 97 tot 99 % in koopkracht is kwijtgeraakt ten opzichte van goud!

Les van de rente

Laten Rome, Engeland en de VS zien dat wereldmachten ten onder gaan bij het loslaten van hun gouddekking, is er nog een historische trend welke van invloed is, nl de rente. Er zijn vele manieren om de rente te berekenen, met allemaal ietwat verschillende uitkomst, maar uit onderstaande grafiek van de renteontwikkeling van de afgelopen 700 jaar kan maar één conclusie worden getrokken:  de rente daalt al die tijd, op enkele pieken na. Pieken zoals de Franse revolutie vlak voor 1800 en de zeventiger jaren vorige eeuw toen op grond van monetair beleid de rente kortstondig piekte.

Hierbij valt te beredeneren dat in 700 jaar geld niets meer waard is geworden. Immers, als je iets kunt lenen waar geen enkele vergoeding tegenover staat, of zelfs wanneer er geld bij verstrekt wordt ( negatieve rente), wat is het geld dan nog waard, anders dan het kunstmatig in stand houden van een geldsysteem?

Les van goud en zilver

Economieën welke ten onder gaan bij het loslaten van de goudstandaard is dus van alle tijden, maar hoe worden beide edelmetalen ten opzichte van elkaar gewaardeerd?  In het oude Egypte, ver voor onze jaartelling, was qua prijs de goud-zilververhouding 9, tijdens het Romeinse Rijk 10 tot 12, in de Middeleeuwen 12 en rond 1800 was de prijsverhouding 15. Een historisch gegeven, op grond van de hoeveelheid welke uit de grond werd gehaald in combinatie met een bonus voor goud op grond van haar imago. Nog steeds wordt omstreeks negen keer meer zilver gedolven dan goud, maar na 4000 jaar stabiele prijsverhouding is deze rond 1880 losgeslagen.

Met een record dit jaar van ver boven de 100 staat deze ratio nu weer op circa 72, maar dit zijn cijfers tot stand gekomen door beïnvloeding door het bankwezen middels voorheen papieren beloften tot levering wat nu in elektronische vorm plaats vindt.

In ons huidige schuldoverladen  systeem, zonder enige dekking door goud en zilver, is het de vraag hoe lang onze euro, dollar, pond en yen hun ( vanaf 1970 bekeken laatste restje) koopkracht nog behouden, maar ook hoe de onderlinge prijs van beide edelmetalen zich gaat verhouden. En is de ommekeer die ons te wachten staat te bezien als het eind van de Amerikaanse hegemonie, of is dit het eind van 700 jaar Westerse heerschappij geleid door landen als  Portugal, Nederland, Engeland  en de VS? Vragen wiens antwoorden de diepte en omvang van de nu ontwikkelende omslag zullen bepalen, en daarmee de noodzaak van het bezit van beide edelmetalen.