NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De diepe zakken van Bernanke en Draghi

14 sep 2012

Niemand weet hoeveel geld Ben Bernanke en Mario Draghi kunnen drukken voordat de waarde van de dollar of de euro is verdwenen. Wel is men het er over eens dat de waarde van deze belangrijke valuta flink op de proef wordt gesteld. Het gaat natuurlijk simpelweg om vertrouwen, zolang mensen bereidt zijn met een euro of een dollar betaald te worden hebben ze waarde. Inflatie ligt op de loer. Als er genoeg euro’s en dollars worden gedrukt wordt het vanzelf toiletpapier. Nu moet gezegd worden dat de inflatie tot noch toe binnen de perken is gebleven. De vraag is of dat zo blijft nu de nieuwe monetaire verruimingen zonder vooraf vastgestelde limieten zijn.

Allereerst bekijken we het nieuwe plan van de ECB, de Outright Monetary Transactions. Mario Draghi deelde de wereld mee dat er ditmaal zonder limiet zou worden ingekocht. Als Zuid-Europese staatsobligaties onder een bepaald prijsniveau zakken koopt de ECB ze op, maar op de vraag met welk geld ze dat doen is het antwoord niet heel duidelijk. De aankopen zullen volgens het plan worden ‘gesteriliseerd’. Het is een technische term die suggereert dat iedere aankoop in de Zuid-Europese obligatiemarkt wordt gecorrigeerd door elders (Noord-Europa misschien) geld aan de markt te onttrekken. Deze ‘sterilisatie’ beschermt in theorie dus tegen inflatie. De ECB heeft echter geen toegang tot een eindeloze voorraad van activa die ze aan de markt kunnen onttrekken dus het zal met een boekhoudkundige ingreep moeten.

Deze sterilisatie ingreep komt er op neer dat ze marktpartijen aanmoedigen geld te parkeren bij de ECB voor een vastgestelde (zeer korte) periode. Dat geld is dan in theorie uit roulatie, maar dat duurt om te beginnen kort en in de tweede plaats kunnen voornoemde marktpartijen die depots bij de ECB nog gebruiken als onderpand. Effectief wordt er dus geen geld onttrokken aan het systeem. Er is dus een kans op inflatie, net als bij QE3 in Amerika. Ben Bernanke neemt niet zoals Draghi de moeite om de suggestie te wekken dat het inflatierisico is afgedekt. Waarom kan het dan toch goed gaan?

Als de economie niet gaat draaien komt het nieuwe geld niet tot nauwelijks in roulatie en is het effect nauwelijks merkbaar. Pas als de economie gaat draaien zal de sterk vergrote hoeveelheid geld gaan bewegen en de inflatie gevoeld worden, maar dan kunnen de ECB en de FED er een restrictief beleid tegenover stellen. Wat de kansen voor herstel zijn weet niemand, maar de lang gevestigde hoop op hulp uit het oosten neemt af.

Lees hier over de kansen dat China helpt bij het herstel van de economie.

Een ander scenario is dat de economie niet aantrekt en het geld blijft liggen totdat er om wat voor reden dan ook twijfel ontstaat over de waarde en men gaat proberen het om te zetten in activa of andere valuta, als dan blijkt dat het waarde heeft verloren of aan het verliezen is, zullen alle opgepotte euro/dollar  tegoeden op zoek gaan naar een veilig heenkomen. Of deze ramp zich zal voltrekken is lang niet zeker, maar de markt sluipt nu al geruime tijd richting de reddingsboten en dat is altijd een veeg teken.

 

 

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.