NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De afrekening

06 jun 2018

 

Van quantative easing naar quantative tightening
Gedreven door de enorme hoeveelheden geld bijgedrukt door de centrale banken is het kaartenhuis van ons financiële systeem de afgelopen tien jaar overeind gehouden. In onderstaand overzicht ziet u de geldcreaties van de verschillende centrale banken met als witte lijn het netto effect hiervan op het totaal.


Al dat bijgedrukte geld heeft het systeen welliswaar overeind gehouden, maar heeft er tegelijkertijd voor gezorgd dat de schulden fors zijn toegenomen en daardoor maar een relatief kleine renteverhoging een crisis kan veroorzaken. Nu de geldstroom opdroogt is ook de drijvende kracht achter de (over)waardering van onder andere aandelen en staatsleningen verdwenen en droogt de liquiditeit in de markten op.
Naast het terugtrekken van geld uit het financieel systeem is ook de dollar als leidende munt bezig zijn overheersende rol kwijt te raken, hoewel dit zich nu nog in een zeer laag tempo voltrekt. Wel heeft dit proces ver reikende consequenties voor de rol van de VS op het wereldtoneel. Het is dan ook geen wonder dat dit gebeuren gepaard gaat met oplopende geo-politieke spanningen, welke onder andere zichtbaar zijn in het opzeggen door de VS van het nucleair verdrag met Iran en toegenomen Israelische beschietingen op Syrië.
Ondanks al het bijgedrukte geld vanaf 2008 is het financiële systeem echter niet hersteld. Naast de hiervoor beschreven geldcreatie is ook de rente tot nul teruggebracht, wat bedrijven ertoe bracht extra schulden aan te gaan, welke schulden overigens deels zijn gebruikt om eigen aandelen op te kopen. Ziehier de oorzaak van de torenhoge waarderingen op de beurzen. En wat te denken van Italië, welk land tot enkele weken geleden terug zelfs betaald werd om schulden te maken! ( wat immers het effect is van een negatieve rente). Welk belang zou daar vanuit de geldverstrekkers achter zitten?

Van schuld naar inflatie
De hoge schuldpositie van overheden, bedrijven en particulieren gaat pijn doen bij een stijgende rente, welke nu op gang is gekomen. Rente kan dan alleen betaald worden met geld wat bijgedrukt moet worden. Hiermee worden macro-economisch gezien de schulden alleen maar groter. Er is vanwege de te hoge schulden geen oplossing mogelijk om dit probleem op te lossen. Hoogstens kan door (hyper)inflatie het systeem nog enige tijd worden verlengd, maar ook dit proces is eindig. Dat het aantal flash crashes op de beurs toenemen is een teken van instabiliteit. En hoewel zo’n flashcrash in korte tijd weer grotendeels wordt ingelopen, wordt het oorspronkelijke niveau niet meer bereikt.
De gebeurtenisen in 2008 is iedereen vergeten. En oppervlakkig gezien lijkt dit ook voor goud en zilver te gelden, welke in verhouding tot de geldcreatie nauwelijks van hun plaats zijn gekomen. Wat echter komen gaat, laat zich enigszins voorspellen in de periode van stagflatie zoals die in de zeventiger jaren voordeed. Goud werd toen in dollars 25 keer duurder, en zilver vermeerderde 38 keer in prijs. Bedenk daarbij, dat de Amerikaanse schuld toen onder de 40 % stond van het BNP, wat nu is opgelopen naar boven de 100 %. Aangezien dit grosso modo voor het hele westerse systeem geldt, zal de stijging van beide edelmetalen adembenemend zijn.

En de wat oudere lezer die rekent op zijn pensioen; bedenk dat de bezittingen van de pensioenfondsen grotendeels zijn gebaseerd op schuld, en daarmee in een wereldwijde crash het merendeel van hun koopkracht zullen verliezen.
Hoe morgen er uit zal zien is nog onbekend, maar het zal niet zo als gisteren zijn. De vraag naar pensioenen, grondstoffen en energie is immers onhoudbaar. Combineer dit met de huidige stand van zaken van ons financieel systeem met haar schulden en de enige oplossing van dit alles is de ondergang van datzelfde financieel bestel. Wereldwijde voedseltekorten en sterfte kan daarbij niet uitblijven, wat wellicht ook de bedoeling is van de bewoners van de top van de machtspyramide.
Hoe dan ook, goud en zilver zullen voor de eigenaar de brug naar morgen vormen. Niet alleen als ultiem overlevingsmiddel, maar waarschijnlijk ook als goede basis voor de toekomst. Laat u daarbij niet in de luren leggen door een aandelenmarkt die vooralsnog redelijk goed op niveau blijft; het zijn de kredietmarkten die een veel beter beeld geven van wat gaande is. Dat een land als Italië met een overheidsschuld/BNP verhouding van 135 % in de problemen is gekomen bij het afbouwen van de ECB steun zegt genoeg. En wat te denken van Deutsche Bank met een derivatenpositie van 50.000 miljard, welke van haar top van 88 euro eind 2007 afgelopen week onder de 10 euro zakte per aandeel. En wereldwijd, waarbij 16 van de 20 grootste economieën een schuld/BNP verhouding heeft van meer de 100 %. Een niveau, waarbij zekerheid bestaat dat deze schulden nooit meer terugbetaald zullen worden.
Tien jaar geleden; toen en nu. We leven in geleende tijd. Met geleend geld. De afrekening volgt.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud