NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

China’s kwetsbaarheid en kracht

13 dec 2017

 

Zoals u wellicht weet is de ECB de trotse bezitter van de nodige schuldpapieren, zowel van overheden als van bedrijven. Kunnen overheden niet failliet gaan, bedrijven kunnen dat des te meer. Een fraai voorbeeld daarvan is het bedrijf Steinhoff waar de ECB afgelopen juli voor 800 miljoen euro een belang in heeft genomen. Dit bedrijf maakt o.a. meubilair en matrassen en heeft wereldwijd 130.000 man in dienst. Een solide investering zou je zeggen, ware het niet dat het bedrijf in moeilijkheden is gekomen en afgelopen week ruim 80 % van haar beurswaarde heeft verloren, de obligaties op weg zijn naar de junk waardering en het bedrijf als geheel afstevent op bankroet.

Nu blijft de schade per Europeaan beperkt tot iets meer dan een euro per persoon, maar het is wel een voorbeeld van de risico’s die de ECB neemt met de koopkracht van uw geld als onderpand.

 

Chinese stress test

Maar het is niet alleen de ECB welke risico’s neemt om het financiële systeem overeind te houden over de ruggen van haar burgers. Zo heeft het IMF een stress-test uitgevoerd onder 33 Chinese banken, waarbij er 27 onderuit gingen bij het zgn. severely adverse scenario. De buffer die deze Chinese banken nodig hebben om aan de kapitaaleisen te voldoen bedraagt 280 miljard dollar, ofwel 2,5 % van het Chinese BNP.

Maar dan heeft het IMF nog geen rekening gehouden met de frauduleuze leningen, welke veelvuldig voorkomen in het Chinese financiële systeem. De potentiële tekorten bij de banken zijn dus in werkelijkheid aanmerkelijk groter.

 

Schuldpositie

Naast het IMF doet ook de Bank of International Settlements ( BIS) een duit in het zakje, met een rapport van al een jaar geleden. Hierin onderzocht de BIS wat de meest betrouwbare indicator is om een toekomstige bankencrisis te voorspellen. Dit bleek de verhouding te zijn tussen het totaal aan krediet van huishoudens en bedrijven in verhouding tot het BNP. Het vond daarbij dat een verhouding boven de 10 % aangaf dat een land zich in de gevarenzone bevindt. Onderstaande grafiek van deze indicator spreekt boekdelen hoe China het point-of-no-return al een aantal jaren is gepasseerd. Duidelijk zichtbaar is hoe de maatregelen die zijn getroffen om de kredietcrisis te lijf te gaan geresulteerd hebben in een krediet/BNP verhouding van 30 %, welk getal ondertussen al ongetwijfeld richting de 40 koerst.

En wellicht is de situatie nog ernstiger, nu de nieuwste cijfers aangeven dat China alleen al de eerste negen maanden van dit jaar $ 3641 miljard  heeft bijgedrukt, twee keer zoveel als heel het vorig jaar.

Opmerkelijk is overigens dat de groei van de Chinese economie niet blijkt aangewakkerd door deze enorme geldcreatie; het middel van geldcreatie lijkt daarmee dan ook op zijn laatste benen te lopen. Dit is overigens ook  doorgedrongen tot de Chinese centrale bank, welke sinds kort op de rem is gaan staan qua geldcreatie en hoopt op een zachte landing van de Chinese economie.

Al met al hoeft het geen verbazing te wekken wanneer de komende crash gestart wordt in China, al zijn er wereldwijd nog vele andere potentiele kandidaten die voor deze dubieuze eer in aanmerking kunnen komen.

 

Chinese wijsheid

Toch is datzelfde China, in tegenstelling tot de Westers geörienteerde landen, tegelijkertijd druk bezig zich voor te bereiden op haar nieuwe rol als leidende economische en monetaire grootmacht. Zo zal naar verwachting deze maand nog een in Yuan ( de Chinese munt) genomineerd olie-contract worden geïntroduceerd, daarmee het startsein gevend aan de petro-yuan. Ook deze maand zal een begin worden gemaakt met het elimineren van de dollar in de onderlinge handel tussen Iran (als belangrijke olieproducent) en China.

Het belang van deze stappen is gelegen in het feit dat hiermee de Amerikaanse dollar, welke tot nu toe de alleenheerschappij had in oliecontracten en daarmee de wereldmunt vormde, een gevoelige slag wordt toegebracht. Wat blijft immers over van de dollar, als het zijn leidende rol en koppeling aan de olieprijs kwijt raakt en het alleen nog maar gedekt wordt door het schuldoverladen Amerika?

Samenvattend ondervindt China een enorme geldcreatie, wat haar potentiele rol als nieuwe monetaire wereldmacht geen goed doet. Wat echter niet vergeten moet worden is dat ditzelfde land ook enorme dollarvoorraden heeft, verkregen door een jarenlange export van allerlei producten aan het Westen. Dankzij deze voorraden zal een deel van haar verliezen bij een komende crash kunnen worden opgevangen, daarmee een forse voorsprong nemend op het dan vrijwel failliete Westen. De rol als nieuwe ( monetaire) wereldmacht zal mede ondersteund worden door haar voorbereidingen in het internationale gebruik van de yuan, welke enerzijds de dollar ondermijnt maar tegelijkertijd zo stappen zet in het gebruik van de Chinese munt als wereldstandaard.

De definitieve bevestiging van de yuan als wereldmunt zal echter voortkomen uit het Chinese bezit van goud, daarmee de yuan het noodzakelijke vertrouwen meegevend in de komende en niet tevermijden periode van economische en monetaire chaos.

 

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.