NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Bankroet en propaganda

05 dec 2018

Het Bruto Nationaal Product van de VS steeg 3,5 % in het derde kwartaal dit jaar. Op zich geen bijzonder cijfer gezien de stimuleringsmaatregelen van Trump, ware het niet dat twee derde deel van dit getal tot stand kwam door groei van de voorraden.

Als dan bovendien blijkt dat de export daalde met 0,55%, maar ook de import ( – 1,36%), maakt dit alles het wel tot een uiterst mager gebeuren. Dit patroon zette zich overigens door in oktober, waar de import steeg met 0,1% en de export met 0,6% daalde, waarmee het maandelijks begrotingstekort uitkwam op een record van $77,2 miljard. Hiermee is dat maandelijks begrotingstekort sinds het aantreden van Trump zo’n twee jaar geleden met bijna 14 miljard dollar gestegen. Dat desondanks voor de tweede achtereenvolgende maand de Amerikaanse beurs net weer boven de opgaande steunlijn sloot zegt daarmee meer over het vermogen van de banken om de schone schijn op te houden dan dat het nog iets te maken heeft met de onderliggende economie.

Italiaans bankroet

 

Maar ook Europa kent voldoende tekenen van verval. Zo kon Italië’s grootste bank UniCredit slechts voor drie miljard dollar aan leningen verkopen tegen een rente welke zes keer hoger lag (bovenop de  euro swap rate, een derivaat waarmee je renterisico’s kunt afdekken) dan die welke afgelopen januari nog gold. Het geeft maar aan hoe hoog de geldverstrekkers het risico inschatten van leningen aan Italiaanse banken. En dat bovendien ondanks deze betaalde hoge rente slechts één partij de gok durfde aan te gaan om tegen dit tarief haar geld aan UniCredit uit te lenen zegt ook genoeg.

Dit alles vindt plaats in het licht van het politieke dispuut tussen Italië en de EU, waarbij laatstgenoemde de druk opvoert bij het schuldoverladen land. Wat op haar beurt de Vijfsterrenbeweging heeft doen besluiten om maatregelen voor te stellen waarbij bepaalde verzekeraars en banken hun staatsleningen niet meer tegen marktprijzen maar tegen aankoopprijzen in de boeken te noteren, hiermee voor genoemde instellingen lucht creërend maar ook een stap dichter bij de afgrond komend. Dit alles past naadloos in het lange termijn plaatje waarbij de Italiaanse schuldpapieren nog maar door één partij worden gekocht, namelijk de Europese Centrale Bank.

 

Duits bankroet

En wat te denken van de in deze columns al vaker aangehaalde Deutsche bank, waar eind vorige week invallen zijn gedaan door de overheid bij het hoofd Compliance en vijf bestuursleden wegens het vermoeden van het witwassen van geld in onder meer de Maagdeneilanden. Het onderdeel van de bank die zich hiermee bezig houdt heet overigens de Regula Limited, hetgeen ‘weinig regels’ betekent. Altijd gedacht dat Duitsers weinig gevoel voor humor hadden, maar ik moet mijn mening herzien. Met de alsmaar dalende beurskoers van dit bedrijf komt het faillissement steeds dichterbij, wat een enorm risico inhoudt voor het hele financiële systeem. Aardig detail hierbij is dat de onderneming de afgelopen tien jaar al zo’n $19,5 miljard aan boetes en schaderegelingen opgelegd heeft gekregen, een hele prestatie in relatie met de huidige marktwaarde van $18 miljard.

Een fraai overzicht aan relaties met grote systeembanken ziet u in bovenstaand overzicht, waar in het groen de Chinese, in het paars de Amerikaanse en in het blauw de Europese banken staan aangegeven. Mocht de derivatenpositie van Deutsche ter waarde van 48.000 miljard euro, in grootte drie keer het BNP van de hele Europese unie, eenmaal gaan schuiven zal het wereldwijd schokgolven veroorzaken in het banksysteem.

Nederlandse propaganda

Maar wellicht nog schokkender dan het feit dat ons financiële systeem op omvallen staat en de onrust in deze contreien wekelijks toeneemt, is de mijn inziens volslagen desinformatie vanuit alle gevestigde Westerse media. In navolging van de grote Amerikaanse nieuwszenders wordt ook in Nederland dagelijks de schuld van alle onheil neergelegd bij Poetin, tot in het stompzinnige aan toe. Niet dat Rusland’s leider heilig is, maar de illegale inmenging en geweld uitgeoefend door dat land valt in het niet bij het spoor van oorlog en ellende welke Amerika met haar Westerse bondgenoten op veel plekken van deze wereld veroorzaken. En terwijl daar niets over wordt gerapporteerd door onze media, wordt een tegenstander in de vorm van Poetin in het leven geroepen die overal de schuld van krijgt.

Tot in het stompzinnige aan toe, getuige bovenstaand artikel van wat eens een kwaliteitskrant was. Stompzinnig, omdat elke ambassade van elk land zich naast het ondersteunen van landgenoten in den vreemde ook bezig houdt met spionage. Het is in dit klimaat dat de huidige valuta- en handelsoorlogen plaats vinden, waarvan de geschiedenis leert dat deze veelal uitmonden in een echte oorlog. Voor de machthebbers een ideale manier om het volk af te leiden van de werkelijke oorzaak van alle narigheid, en de schuld van de komende val in koopkracht en andere ellende neer te kunnen leggen bij een andere partij. Hierbij zal het bezit van edelmetaal u qua koopkracht ondersteunen, los van de narigheid waar niet aan te ontkomen zal zijn.

Tot slot

Het is te hopen dat deze toekomstvisie veel te somber zal zijn. Maar zoals de Engelse taal zo kernachtig uitdrukt: Hope for the best, prepare for the worst. Met dank aan Willem Middelkoop, die het lef heeft zich publiekelijk te keren tegen de ranzigheid van de media en melding doet in zijn blog  hoe hij het financieel systeem ervaart.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.