NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

All- time high systeemrisico

17 jul 2019

Een bekend gezegde luidt: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Deze wijsheid kwam boven bij het bekijken van onderstaande grafiek, waarin de groene lijn de in dit jaar verkochte aantallen grote Amerikaanse vrachtwagens weergeeft, met als blauwe kolommen deze aantallen in 2018. De afgelopen maanden geven deze verkoopaantallen een 70 % daling aan, een duidelijke aanwijzing van een fors inzakkende Amerikaanse economie.

Een conclusie die echter zijn glans verliest als dezelfde verkopen over een langere periode worden bekeken, waaruit blijkt dat 2018 een eenmalig topjaar was wat betreft verkoopaantallen en de verkoopcijfers van dit jaar lijken te passen in een veel lichtere maar wel dalende trend.

 

Bovenstaande casus waarschuwt maar weer eens voor het klakkeloos interpreteren van economische gegevens, een gevaar wat op de loer ligt voor een ieder die zich hier mee bezig houdt. Desalniettemin zijn de signalen die wijzen op een zeer kwetsbaar monetair systeem niet te ontlopen.

Melt-up

Want terwijl zakenbank Goldman Sachs haar klanten adviseert uit aandelen te stappen en dit zelf ook doet, is de Dow Jones in aanloop van een steeds dichterbij komende renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank voor het eerst in haar geschiedenis boven de 27.000 punten uitgekomen, en de S&P500 boven de 3.000 punten. Dit advies lijkt dan ook vreemd, ware het niet dat de bank als geen ander weet dat een renteverlaging al grotendeels is ingeprijsd en bovendien slechts enkele stapjes boven het nulpunt is verwijderd. Het aandelenfeest kan dus nog enkele weken duren, of zelfs een paar maanden, maar dan is de vrolijkheid definitief voorbij. Volgens Barclays kan deze melt-up van koersen zelfs tot een S&P stand van 3300 leiden. Dat hierbij de werkelijke economie wereldwijd al enige tijd aan het inzakken is maakt de recordstanden echter des te ongeloofwaardiger.

 

Valuta strijd

De werkelijkheid van een krimpende economie maakt het voor ieder land des te belangrijker het aandeel in de wereldhandel te behouden en liever nog te vergroten om zodoende de hoeveelheid export op peil te houden. Het hoeft in dit verband dan ook geen verbazing te wekken dat Trump de waarde van zijn dollar verlaagd wil zien, zeker ten opzichte van de euro. Deze verhouding is namelijk de laatste jaren flink uit het lood geslagen, wat de dollar 25 % duurder heeft gemaakt ten opzichte van de euro. Dit doet de Amerikaanse export uiteraard geen goed, aangezien haar producten hierdoor in verhouding duurder zijn geworden. De sterke dollar heeft zijn langste tijd dan ook gehad, en zal een actieve rol gaan vervullen in de reis van alle wereldmunten naar het putje via een competitieve devaluatie.

Want heeft  Trump zich tot nu toe vooral gericht op China, valt het handelsoverschot van dit land van zo’n 100 miljard dollar in het niet bij het Europese handelsoverschot ten opzichte van de VS van 600 miljard dollar. Een handelsoverschot voornamelijk veroorzaakt door Duitsland, wat tot 2013 haar handelsoverschot kwijt kon in de Zuid Europese landen waarmee Europa als geheel weer neutraal uitkwam. Maar Europa’s perifere landen zijn uitgeknepen waardoor Duitsland haar overschotten daar later niet meer kwijt kon en de rest van de wereld overspoeld werd met de Duitse euro-marken. Nu bovendien Draghi van de ECB heeft aangegeven niet te aarzelen met het bijdrukken van geld indien nodig lijkt een Amerikaanse  tegenmaatregel alleen nog maar een kwestie van (korte) tijd.

Pensioenen  en derivaten

Dit alles vindt plaats in een wereld waarin u vorige week al kon zien dat de negatieve rente op overheidsschulden binnen Europa al boven de 5000 miljard euro uitkomt. Wereldwijd echter geldt de negatieve rente echter al op 12.000 miljard dollar aan overheidsschulden, waarbij bovendien 600 miljard aan negatief renderende schulden van bedrijven bijgeteld kan worden. Wellicht voor u persoonlijk weinig indrukwekkende cijfers, tot u bedenkt dat het onder andere pensioenfondsen zijn die in deze markt actief zijn. Fondsen die het normaal gesproken van een positief rendement van pakweg 6 % moeten hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Het bijdrukken van geld om de economie nog even overeind te houden zal echter in het niet vallen bij het geld wat nodig zal blijken te zijn bij het instorten van de gigantische derivaten-contracten met een minimale totale omvang van 1,5 miljoen miljard dollar. Wanneer deze handel zal imploderen zullen de centrale banken een hoeveelheid geld moeten bijdrukken wat onherroepelijk tot hyperinflatie zal leiden.  Waarbij de koopkracht van alle ongedekte valuta richting nul gaat, en uw (toekomstige) pensioen en spaargeld nog goed zal zijn voor een zeer droge boterham.

En dit alles in een wereld met recordhoge schulden, zowel van huishoudens, financiële en niet-financiële bedrijven en van overheden, met een systeembank als Deutsche Bank waar na de reorganisatie van twee weken terug nu dagelijks 1 miljard dollar aan wordt onttrokken, en dat men een onmetelijk grote derivatenpositie. Het is daarom geen wonder dat na goud ook nu zilver lijkt te worden wakker gekust, ontwakend na een lange periode van slaap.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud