NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Aantrekkende volatiliteit biedt kansen voor edelmetalen

19 jan 2022

Januari is historisch gezien een goede maand voor de edelmetalen. Zowel in 2020 als in 2021 zetten goud en zilver het jaar sterk in. In 2020 maakte corona in maart een einde aan de klim terwijl de prijsstijgingen vorig jaar van nog kortere duur waren en al in februari uitdoofden.

Dit jaar kijken we aan tegen een rustige jaarstart met een bescheiden verlies van ongeveer 1% voor goud en 1,5% voor zilver tijdens de 2 eerste handelsweken van 2022. De goud-zilver ratio blijft net onder de grens van 80 schommelen, wat historisch een behoorlijk hoge stand is.

Tegen een achtergrond van stijgende langetermijnrentes doet goud het relatief gezien nog zo slecht niet. Dat komt ook omdat deze rentestijgingen historisch al met al nog niet veel voorstellen. In de Verenigde Staten liep de rente op de tienjaarse overheidsobligatie (10y treasury yield) op naar 1,8%. De Nederlandse obligatierente op 10 jaar bedraagt nu 7 basispunten of 0,07%.

Maar deze rentestijgingen worden ruimschoots gecompenseerd door de hoge inflatie, waardoor de reële rentes ruim negatief blijven. Ook de cijfers van december waren een bevestiging van de stijgende levensduurte. In december steeg de index van de consumentenprijzen in de Verenigde Staten met 7%, het hoogste cijfer in bijna 40 jaar. De reële rente is er dus nog steeds 5,2% negatief.

In de eurozone klom de prijsinflatie naar 5% tegen over 4,9% een maand eerder. Analisten hadden op een afname tot 4,8% gerekend maar dit bleek dus niet te kloppen. In Nederland kwam de stijging van de consumentenprijsindex zelfs op 5,7% uit.  Daardoor is de reële rente nu 5,63% negatief.

Opmerkelijk is ook dat goud het in verhouding tot de crypto’s nog erg goed doet. De gecombineerde marktwaarde van alle crypto’s rondde begin november nog de kaap van 3 biljoen dollar (3000 miljard). Nu is dit afgenomen naar 2 biljoen dollar of een daling met een derde in nauwelijks 2 maanden tijd.

Deze evolutie bevestigt mijn eerdere stelling dat de correlatie tussen goud (en andere edelmetalen) en de crypto’s heel laag is. Crypto’s zijn een risk-on actief en de prijsdalingen zijn een signaal dat de beschikbare liquiditeit in het financiële systeem (tijdelijk) aan het dalen is.

De World Gold Council liet nog weten dat de hoeveelheid goud onder beheer van fysieke ETF’s vorig jaar met 173 ton is gedaald, goed voor een uitstroom van 9,1 miljard dollar. Een jaar eerder (2020) bedroeg de instroom 875 ton of 48 miljard dollar. De ETF’s houden dus nog steeds beduidend meer goud aan dan bij de start van de pandemie.

Bron:  WGC, Coinmarketcap.com

World Gold Council optimistisch in Gold Outlook 2022

Na de verschillende grootbanken (zie vorige nieuwsbrief) was het begin januari de beurt aan de World Gold Council (WGC) om zijn licht te laten schijnen op de vooruitzichten voor goud in 2022.

De instelling ziet 2 elementen die dit jaar voor tegenwind kunnen zorgen, namelijk de hogere rente en een aanhoudend sterke dollar. Maar beide risico’s worden volgens de WGC gecompenseerd door een aanhoudend hoge inflatie en een aantrekkende volatiliteit.

De consensus marktverwachting voor 2022 gaat op dit moment uit van 3 renteverhogingen in de Verenigde Staten. Sommige analisten verwachter er zelfs 4. Daar heeft de Amerikaanse dollar vorig jaar al op geanticipeerd met een stijging van de dollarindex van minder dan 90 in mei naar 97 in september. De bereidheid van de Amerikaanse centrale bank om de rente te verhogen staat in contrast met die van de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens voorzitter Lagarde zijn renteverhogingen op dit moment geen prioriteit. De Bank of England verhoogde eind vorig jaar een eerste keer de rente maar liet verstaan dat dit niet de start was van een lange reeks.

De dollar houdt dus al met een scenario van rentestijgingen rekening. Dat is meteen ook de verklaring waarom de Amerikaanse munt de voorbije weken niet verder is gestegen en integendeel zelfs licht corrigeerde (zie grafiek dollarindex).

De WGC toont op basis van historische cijfers aan dat het negatieve effect van renteverhogingen op de goudprijs erg beperkt is. Dit ligt met name aan de onrealistische verwachtingen. Zowel eind 2015, eind 2016 en eind 2019 werden de door de markt verwachte renteverhogingen niet of niet helemaal gehaald. Het gevolg was dat de goudprijs per saldo eerder steeg dan daalde. Zelfs bij 4 renteverhogingen in de Verenigde Staten zal de rente vanuit historisch perspectief dit jaar hoe dan ook nog laag blijven.

Nu de dollar niet meer verder lijkt te stijgen en er ook de rente niet echt een belemmering lijkt voor goud, komen de andere argumenten van de WGC meer op de voorgrond, namelijk de hoge inflatie en de aantrekkende volatiliteit.

De instelling verwacht niet dat de inflatie snel zal dalen. De flessenhalzen aan de aanbodzijde zullen dit jaar nog niet opgelost geraken. Mogelijks maakt de krapte op de arbeidsmarkt de situatie op korte termijn nog erger.  Daarnaast zijn er geen tekenen die wijzen op een terugval van de  grondstoffenprijzen. Tussen 1971 en 2021 steeg de goudprijs met gemiddeld 14% in jaren waar de inflatie boven de 3% uitkwam. Dit is een gemiddeld cijfer en 2021 vormde met een prijsdaling van 3,5% duidelijk een uitzondering. Een inhaalbeweging in 2022 is dus zeker niet uitgesloten.

Bij de verwachting van een hogere volatiliteit wijst de WGC naar het risico op een terugval van de aandelenindexen naar aanleiding van de hoge waarderingen en de geopolitieke risico’s. Analyse van de WGC laat zien dat de goudprijs stijgt indien volatiliteitsindexen als de VIX toenemen.

Bron: WGC Gold Outlook 2022