NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Aan het roer van een zinkend schip

15 nov 2013

Janet Yellen is de gedoodverfde opvolger van Ben Bernanke als voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Afgelopen donderdag werd zij voorgesteld aan de Amerikaanse senaat die nog zijn goedkeuring moet verlenen aan deze benoeming. De verwachting is dat goedkeuring zal worden verleend en dat Yellen als eerste vrouw in de geschiedenis eind januari 2014 het roer zal overnemen van Ben Bernanke.

De plannen van Yellen

Yellen is een uitgesproken voorstander van de Quantative Easing steunmaatregelen die op het moment de Amerikaanse economie en de wereldeconomie overeind lijken te houden. Of het Quantative Easing programma daadwerkelijk een verdieping van de crisis voorkomt af dat we nu kunstmatig overleven ten koste van potentiele hyperinflatie in de komende jaren valt te bezien. Maar Yellen wekt de indruk groter voorstander te zijn dan de initiator Bernanke zelf.

Nog voordat er sprake van was dat zij het Fed-bestuur zou gaan voorzitten bleek al haar voorkeur voor het huidige beleid. Afgelopen februari sprak zij zich zelfs uit voor het koppelen van QE aan de werkloosheids- en inflatiecijfers. Dat zou betekenen dat de 85 miljard die nu iedere maand in de Amerikaanse economie wordt gepompt theoretisch eindeloos door zou gaan tenzij de werkeloosheid onder de 6% daalt of de inflatie boven de 3% uitkomt. Dit is volgens velen het summum van roekeloze monetaire politiek.

Dr. Yellen, die overigens is getrouwd met een Nobelprijswinnaar in de economie, is al onderdeel van het Fed-bestuur sinds 1994. Nu ze daadwerkelijk aan het roer lijkt te komen heeft ze het idee voor automatische QE niet meer in openbaar herhaald. Wel blijft Yellen zich duidelijk uitspreken over haar wens om QE voort te zetten. ‘These purchases have made a meaningful contribution to economic growth and to the improving outlook’, verklaarde zij donderdag voor de senaat.

Het zinkend schip

Het afbouwen van Quantative Easing zal de grote uitdaging voor Yellen zijn en dat het niet eenvoudig is bleek afgelopen oktober. De zorgvuldig voorbereide ‘tapering’ (afbouw van de steunaankopen) ging toen zeer onverwacht niet door. Een teken dat de financiële markten niet op eigen kracht verder durven, mogen of kunnen. En dat de economie nog niet in de buurt is van echt herstel. Het is echter zeker dat het niet eindeloos door kan gaan, iets dat zelfs Yellen moest toegeven toen zij daar donderdag naar werd gevraagd door senator Mike Crapo.

“It cannot go on forever, there are costs and risks associated with the [QE] program. We’re monitoring those very carefully.” Janet Yellen (14-11-2013)

Volgens velen is het echter al te laat. Er is inmiddels 4.000 miljard aan obligaties opgekocht door de Fed, ongeveer 25% van de Amerikaanse staatsschuld, die al ‘bijna’ onbetaalbaar is, terwijl er nog geen wezenlijke verbetering is opgetreden, anders dan stijgende aandelenkoersen. Er is zelfs een enorme hypotheek gelegd op het herstel. Zodra die 4.000 miljard in het systeem loskomt, is de kans groot dat de waarde van de dollar in een neerwaartse spiraal komt. En dan kan Yellen zoveel zorgvuldig monitoren als ze wil, zij is dan de kapitein van het zinkend schip.

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.