NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Over valkuilen en een nieuw jaar

03 jan 2018

De kans is groot dat uw interesse in edelmetalen ooit is begonnen vanuit een besef dat er iets niet in de haak is met ons geldsysteem. De zoektocht naar wat er werkelijk gaande is kent echter vele valkuilen, waarvan ik er nu een voorbeeld met u wil doornemen, namelijk het interpreteren van een grafiek.

 

S&P en margin debt

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zo luidt een gezegde. Toch kunnen ook beelden, met name in de vorm van grafieken, tot veel verschillende conclusies leiden. Een mooi voorbeeld geven onderstaande twee grafieken, welke de verhouding aangeven tussen de ontwikkeling van de grootste aandelenindex in de VS, de S&P500, en de hoeveelheid geleend geld geinvesteerd in nieuwe aandelen met de al bestaande aandelenportefeuille als onderpand ( de zgn margin debt).

Op grond van bovenstaande grafiek zou je kunnen stellen dat de groei van de S&P  gelijk oploopt met schulden genomen met een al bestaande aandelenportefeuille als onderpand. Vanaf 1990 tot medio 2007 liepen de schulden iets achter bij de ontwikkeling van de S&P, en daarna lopen de schulden iets voor in dezelfde vergelijking.

De tweede grafiek geeft op het oog dezelfde verhouding weer ( dezelfde kop boven de grafiek), alleen is hierbij de conclusie te rechtvaardigen dat na twee eerdere piekperiodes rond 2000 en 2007 vanaf 2009 de groei in margin debt de waardeontwikkeling van de S&P 500 ver heeft overtroffen, en dat deze verhouding zich nu op een hoogtepunt bevindt.

Twee verschillende berichten dus, over hetzelfde onderwerp. The devil is in the details, zoals de Engelsen zeggen. Zo heeft de tweede grafiek het over de ‘echte groei’, dat wil zeggen gecorrigeerd voor de inflatie.  Aangezien deze correctie zowel wordt toegepast op zowel de S&P ontwikkeling als voor de Margin debt zou dit echter in de vergelijking tussen de twee verschillende grafieken niets moeten uitmaken.

Een punt wat echter wel veel uitmaakt voor de beeldvorming is dat grafiek 2 in 1995 begint met hetzelfde beginpunt, terwijl grafiek 1 dat niet doet door de margin debt op de verticale as aanvankelijk lager in te steken.

Een ander belangrijk verschil is dat grafiek 1 twee verticale assen telt, met links de nominale stand van de S&P 500 index, en rechts de nominale hoogte van de margin debt. Grafiek 2 echter telt maar een verticale as, nl de procentuele ontwikkeling van de beide onderzochte grootheden.

En tot slot nog het volgende; grafiek 1 geeft op de verticale assen een lineaire verdeling van de grootheden, waarbij elk stukje dus een gelijke waarde weergeeft. In grafiek 2 daarentegen wordt daarentegen rekening gehouden met de ontwikkeling in de voorgaande periode. Zo was de S&P500 in 1995 465, eind 1997 met een 100 % stijging 930, begin 2015 met weer een 100 % stijging 1860 en staat deze nu op 250 % op bijna 2700,

Kortom; op zich kloppen beide grafieken wel, maar geven ze toch een verschillend beeld weer op grond van dezelfde harde cijfers. U ( en ik ) zij dus gewaarschuwd bij de beoordeling van economische data. Niet voor niets luidt dan ook een bekend gezegde: je hebt halve waarheden, je hebt leugens en je hebt de statistiek!

 

Terugblik 2017

2017 is afgesloten met recordstanden voor veel beurzen. Wereldwijd stegen de meeste beurzen op maandbasis afgelopen jaar 12 keer achter elkaar, een verschijnsel  wat zich nooit eerder heeft voor gedaan. Zo sloot de grote Amerikaanse beurs  S&P500 af met een eindstand van  2673, en eindigde de lange termijn RSI, de relatieve sterkte index, af met een stand van 81. Met deze stand is deze index op hetzelfde niveau gekomen als in 1995, wat betekent dat de kans op een reactie neerwaarts de komende 12 tot 24 maanden fors is.

Goud en zilver gingen op hun beurt het jaar uit met $1296 en $16,80, resp. 12,5 %  en     6,5 % hoger dan eind vorig jaar. Voor het eurogebied zag het plaatje er echter heel anders uit vanwege de forse daling ( 13,5 %) welke de dollar meemaakte dit jaar  ten opzichte van de Europese munt. Zo daalde goud van €1093 naar €1085 per ounce en zilver van €15,09 naar €14,09 per ounce.

Geen standen om als eigenaar opgewonden over te raken, maar wel geheel passend in het door de bancaire grootmachten bepaalde casinospel met als mantra dat er geen enkel risico dreigt.

 

Vooruitblik 2018

Zo begint 2018 met alles op recordwaardes, met goud en zilver op grond van dezelfde manipulatie op vrijwel recordlaagtes. Of dit nieuwe jaar hier verandering in gaat brengen zal de toekomst leren. Het kruitvat wat ons monetair en financieel bestel heet wordt weliswaar elk jaar groter, maar wanneer de vonk die de boel tot ontploffing zal brengen zich zal voordoen blijft ongewis. De huidige bezitters van beide edelmetalen weten zich echter verzekerd, in tegenstelling tot alle bezitters van ongedekte euro’s en dollars, en alle daarvan afgeleide producten.

 

…en tot slot: mocht u nog een oude gouden erfstukje in uw bezit hebben, welke veel lijkt op deze munt: van harte gefeliciteerd! En voor alle anderen: u ook een gelukkig nieuwjaar gewenst!

 

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.