NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Machtsgreep?

08 okt 2020

Het woord ‘ex’ kan veel verschil in mening te weeg brengen. Zo zal uw ex-partner zich over u veel minder positief uitlaten dan in de tijd dat deze nog geen ex van u was. En hetzelfde geldt voor CEO’s van farmaciebedrijven die zich bezig houden met het ontwikkelen van een Corona vaccin. Zo is de huidige CEO van Pfizer vol vertrouwen dat het coronavaccin zich snel positief zal ontwikkelen, terwijl  het voormalig hoofd Ontwikkeling van dezelfde firma de tweede Corona golf betitelt als fraude en nep-wetenschap. Een verschijnsel wat zich overigens ook nog wel eens openbaart bij centrale bankiers, die pas als ze ex zijn wijzen op het gevaar van ongelimiteerde geldcreatie en wijzen op de rol van goud als stabiele haven. En terwijl in Zweden op coronagebied het gezonde verstand de boventoon voert en het leven zonder mondkapjes en allerlei  restricties zijn gewone loop volgt, is dit in vrijwel alle andere Westerse landen wel anders. Zo is in Nederland Rutte na 24 uur maximale druk vanuit de media overstag gegaan en heeft de beperkingen opgevoerd, omdat het aantal positief geteste mensen aan het toenemen is. Dat een positief testresultaat wat anders is dan de daadwerkelijke ziekte, de toename samengaat met het aantal geteste personen en een normaal beloop van een infectie over de bevolking juist door het gevoerde beleid  verhinderd wordt waardoor nieuwere virusversies het therapeutisch beleid kunnen gaan vertroebelen, is daarbij gemakshalve maar buiten beschouwing gelaten. Voor meer info; klik hier.

 

En niet veel anders is het in het Verenigd Koninkrijk, waar in onderstaande grafiek het aantal ziekenhuis opnames ten gevolge van Corona wordt weergegeven.

Dwang en drang

Hoewel bovenstaande grafiek tot september loopt, wijst ook hier niets op zo’n dramatische trendomslag dat de beperkingen moeten worden voortgezet dan wel uitgebreid. Toch worden daar al de eerste geluiden hoorbaar welke pleiten voor verplichte vaccinaties indien men internationaal wil gaan vliegen. Iets wat geheel past wat zich in Canada afspeelt, waar Trudeau Canada als post-nationale staat naar voren brengt, waarmee hij bedoelt dat het zich volledig onderwerpt aan Gates en de VN. Dezelfde Gates die het Westen oproept gelden beschikbaar te stellen zodat iedereen op aarde zijn vaccins kan laten inenten. Daarbij ondersteund door universiteiten als Stanford, welke 50 miljoen dollar heeft ontvangen van Gates voor de ontwikkeling van een vaccin en nu geheel toevalligerwijs oproept voor een uiteindelijk verplichte vaccinatie. En geholpen door media als de New York Times, welke pro-vaccinatie artikelen publiceert.

Afbraak

Dit geheel overziend komt de vraag boven welk doel hierbij nagestreefd wordt. De gezondheid van de bevolking kan het niet zijn; dat laat Zweden wel zien met vanaf augustus een minimaal aantal sterfgevallen ten gevolge van Corona. Is het alleen de winst van farmaciebedrijven, of reikt dit veel verder? Het antwoord hierop laat zich wellicht al zien; een maatschappij in crisis, veroorzaakt door een snel toenemende werkeloosheid ( nu nog gemaskeerd door tijdelijke overheidssteun), interne tegenstellingen op grond van ras en politieke voorkeur, een nog komende armoedeval, een toenemende afhankelijkheid voor steeds meer mensen van steun van de overheid, zeer eenzijdige informatievoorziening vanuit de media en afbraak van bestaande sociale structuren, waar ouderen geïsoleerd worden en jongeren gedwongen thuis blijven wonen.

Centraal thema is hierbij de afbraak van de bestaande structuren en zekerheden, een samenleving creërend in crisis en onzekerheid. Een ideaal uitgangspunt om van bovenaf de maatschappij te knechten met allerlei voorschriften en regels, onder het mom van het verschaffen van zekerheid en veiligheid. En hoe goed valt dit alles wel niet samen met een geldsysteem wat gebruik maakt van ongedekte valuta en gebukt gaat onder enorme schulden welke nooit meer terugbetaald kunnen worden?

Het doel

Zou het hele Coronagebeuren niet een ideale afleidingsmanoeuvre kunnen zijn om de onvermijdelijke ineenstorting van het financiële systeem samen te kunnen laten vallen met een zo groot mogelijke afbraak van allerlei sociale en maatschappelijke structuren, daarbij de ruimte biedend om uit de chaos een ideale maatschappij te scheppen? Ideaal uiteraard in de ogen van een kleine elite, waarbij de macht bij deze kleine groep belandt, de bevolking wijs makend dat dit alles plaats vindt in het belang van de gewone man. In dit licht bezien vallen veel ontwikkelingen welke nu gaande zijn te verklaren. Dat met de onvermijdelijke armoedeval  ook uw zelfbeschikkingsrecht forse klappen krijgt is onontkoombaar. Het is om deze reden dat, naast het vast kunnen houden aan uw huidige welvaartspeil, goud en zilver uw vrijheid van handelen zo goed mogelijk kunnen gaan beschermen. Want vrijheid en afhankelijkheid van machthebbers gaan slecht samen, en in die zin kunnen beide edelmetalen iets bieden wat vaak het eerste slachtoffer is van een machtsgreep: vrijheid.

Te hopen valt dat deze analyse veel te somber is.

Wekelijks deelt onze columnist zijn visie met u als lezer. Wij vinden het belangrijk dat onze columnist daarbij de vrijheid krijgt die hij nodig heeft. Dit wil niet zeggen dat de visie van onze columnist ook per definitie de visie is van AmsterdamGold.