NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De euro

27 jun 2018

De euro, het medium waarop het Europese betalingsverkeer maar ook het vermogen van haar gebruikers is gebaseerd, functioneert nu al zo’n 18 jaar. De vraag is echter of het nogmaals zo’n periode zal vol maken. Dat deze vraag niet voortkomt uit een vooringenomen stellingname, blijkt uit het feit dat de Europese banken een totaal bedrag van 30.900 miljard euro op de balans hebben staan, 268 % van het Bruto Nationaal  Product van de gehele eurozone. Dit percentage is op zich al erg hoog, maar krijgt extra betekenis als bedacht wordt dat bij de minst presterende  banken naar schatting 30 % van de portefeuille uit slechte leningen bestaat ter waarde van ruim 750 miljard euro. Daar komt bij dat het vertrouwen in de Europese banksector nogal te wensen overlaat. Zo zijn vanaf 2006 de Amerikaanse banken met 20 % in waarde gestegen, terwijl de Europese collega’s gemiddeld 70 procent in waarde zijn gedaald. Opvallende uitschieters hierbij zijn de twee grootste Duitse banken Deutsche Bank en Commerzbank, welke in genoemde periode respectievelijk 85 en 94 % in waarde zijn gedaald.

Om het gebeuren in de juiste proporties te plaatsen;  met een balans van zo’n 1500 miljard euro zijn de bezittingen van de grootste Duitse bank  even groot als zo’n  45 % van het BNP van geheel Duitsland.

 

Hoewel de bank de laatste tijd bezig is haar balans enigszins in te krimpen, zal er nog een lange weg af te leggen zijn eer de risico’s voor het hele eurosysteem weer engszins onder controle zijn. De gebeurtenissen van zo’n tien jaar geleden laten zien wat een giga-bank voor risico’s inhoudt voor de Europese belastingbetalers, euro-spaargelden en allerlei beleggingen  in euro’s .

Soorten risico’s

In principe kent een bank hierbij twee risico’s, nl met betrekking tot de liquiditeit en in de solvabiliteit. De liquiditeit is het vermogen van de bank om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Mocht dit niet lukken, kan de centrale bank geld bijdrukken en dit uitlenen aan de bank. Of dit daadwerkelijk ook gebeurt zal afhangen van het belang dat de centrale bank aan de betreffende bank  toedicht;  is men bij het omvallen van de bank bang voor het ontstaan van een systeemcrisis  zal ongelimiteerd geld worden bijgedrukt.

De solvabiliteit is een lange termijn kengetal wat het vermogen aangeeft naast de kort- ook de langlopende schulden te kunnen voldoen. Het gevaar hierbij is dat wanneer de bezittingen van de bank in waarde dalen en tegelijkertijd verliezen worden gerealiseerd de situatie onhoudbaar wordt. Ook hier kan vanuit de centrale bank de helpende hand worden geboden door zowel extra geld uit te lenen aan de bank om deze overeind te houden, en tegelijkertijd de rente te onderdrukken om het voor de geld-lenende bank betaalbaar te houden.

Het grote gevaar bij het oplossen van zowel liquiditeits- als solvabiliteitsproblemen door geldcreatie is uiteraard dat dit een vicieuze cirkel is, waar in principe alleen door een forse economische groei uit te ontsnappen is.  Aangezien dit laatste vanwege de al schuldoverladen maatschappij een utopie is, rest bij problemen slechts één weg: geld bijdrukken, heel veel geld. En dat wordt in een tijd van grote politieke onzekerheid binnen het eurogebied met rebellerende landen en een wankelende positie van Merkel in powerhouse Duitsland een heikele operatie, waarbij de houdbaarheid van de euro in gevaar zal kunnen komen.

 

Deutsche Bank, part two

Bovenstaande gegevens met betrekking tot Deutsche Bank ( DB) en de hierbij genoemde risico’s zijn echter slechts een deel van het verhaal. De werkelijkheid is nog veel beroerder. Wat te denken van de bijna 50.000 miljard euro aan derivaten welke DB in haar boeken heeft staan?  Theoretisch een risicoloos gebeuren, tot het moment waarop partijen niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen en de boel ontploft.

En geheel in lijn hiermee zijn recent bekend geworden gegevens over de handel die DB pleegt en de risico’s die zij hiermee loopt. Een maat hiervoor is de VaR, de Value at Risk, een getal wat het risico aangeeft voor verlies van een investering. Bij het getal 1 wordt de gehele investering verloren, en uiteraard wordt door alle partijen geprobeerd dit getal zo ver mogelijk onder de 1 uit te laten komen.

De gegevens over het eerste kwartaal van 2018 geven echter aan dat DB een ontstellende VaR van bijna 12 heeft bereikt, mijlenver verwijderd van elk voorschrift met betrekking tot het beheersen van risico’s bij het handelen. Hoewel exacte gegevens niet bekend zijn, wordt aan de hand van een dagelijks handelsbedrag van $30,8 miljoen dollar geschat dat DB hierbij een verlies heeft opgelopen van zo’n $400 miljoen. Niet slecht voor 1 dag handelen, en geen wonder dat de kwartaalcijfers op dit gebied ook negatief uitvielen. Gelukkig dat bovenstaande gegevens niet zichtbaar waren in de kwartaalrapportage van DB; dan kan ook geen regulerende instantie hier vervelende vragen over stellen.

Conclusie

Bovenstaande laat zien, dat alleen al aan de hand van gegevens van  de grootste bank in het eurogebied de toekomstige koopkracht en levensvatbaarheid van uw euro ’ im frage kommt’. Laat daarom het geklets in de officiële media en haar deskundigen voor wat het is, en zorg zelf voor uw financiële toekomst, nu het nog kan.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud