NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Federal Reserve

De Federal Reserve ook wel de Fed is de Amerikaanse variant van een centrale bank. De Fed heeft vergelijkbare taken als de Europese Centrale Bank (ECB), maar is in private handen. De Fed is vergelijkbaar met een brancheorganisatie van banken, het enige verschil is dat de Amerikaanse President de leden van De Raad van Commissarissen benoemd. De Fed zet de lijnen uit van het Amerikaans monetair beleid en houdt toezicht op het Amerikaans binnenlands betalingsverkeer. De huidige voorzitter van de Fed is Ben Bernake. Obama zal in de tweede helft van 2013 een opvolger voor hem moeten benoemen.